Välkommen till Mamajo Care

Långharpan HVB är ett litet och familjärt HVB beläget i ett mysigt villaområde i Norrtälje. Verksamheten bedrivs enligt socialtjänstlagen och målgruppen är barn och ungdomar, i åldern 13 till 17 år. Vår målsättning är att skapa en trygg och familjär boendemiljö med hög struktur och förutsägbarhet.

Vi har personalgrupp på totalt fem medarbetare med bred kompetens och lång erfarenhet av behandlingsarbete.

Vi arbetar strukturerat utifrån KOBTIVA. Metoden bygger på principer från bland annat inlärningsteori och funktionsteori.

Kontakta oss för platsförfrågningar 020-211500